Vzdělávání - IES

Uloženo: 20.4.2020 8:33:05

Milé kolegyně, milí kolegové, 

chtěli bychom vás informovat o tom, že i v této složité době děláme maximum abychom podpořili vzdělávání v pomáhajících profesích. Akreditační komise MPSV před pár dny svým rozhodnutím umožnila realizaci určitých typů kurzů v on-line formě. Spolu s lektory jsme proto vybrali z naší nabídky několik akreditovaných i neakreditovaných kurzů, které jsou dle našeho názoru velmi aktuální, a které lze realizovat formou on-line webinářů. Ostatní plánované kurzy přesouváme do pozdějších termínů, kdy, jak věříme, bude již možné a bezpečné je realizovat v tradičním způsobem.

Chceme ale také podpořit dobrovolníky v sociálních a zdravotních službách v ČR a spustili jsme pro ně webové stránky www.vzdělavani-dobrovolniku.cz. Není naší ambicí nabídnout zde komplexní vzdělávací programy pro profesionály v těchto službách. Věříme ale, že můžeme přispět k tomu, že i dobrovolníci z jiných odborných oblastí mohou účinně pomoci.  Po jednoduché registraci jde zde přístupná série vzdělávacích videí, které naši lektoři připravili speciálně pro tuto situaci. To ale není všechno. Jsme si vědomi toho, že pro mnoho dobrovolníků bude práce ve službách náročná, bude to nová zkušenost, a proto jim poskytneme také další podporu - nabídku vzdělávacích webinářů a on-line individuálních i skupinových konzultací. Podpora z veřejné sbírky (COVID-19 sbírka pro sociální služby a jejich uživatele) nám umožňuje poskytnout dobrovolníkům tuto podporu zdarma. 

Pokud s dobrovolníky pracujete, budeme rádi, když jim informace předáte a naše aktivity pro ně budou užitečné. Stejně tak budeme rádi, pokud nám pomůžete šířit povědomí o veřejné sbírce, kterou realizuje Společnost Podané ruce ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb v ČR. 

Za tým Institutu expertních služeb přeji vám i vašim klientům pevné zdraví  

Martin Boxan, ředitel IES

Duben

Květen

Červen

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

  
Budeme se na vás těšit na webinářích i později osobně v našich prostorách v Brně na Hilleho 5. Rádi pro vás také připravíme vzdělávání na klíč ve vaší organizaci.

Kompletní nabídku našich kurzů a informace o našem centru naleznete na: ies.podanereuce.cz